รับตรง 57 คัดเลือกตรง 57 ม.มหาสารคาม
          กำหนดการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้ว เพื่อให้น้องๆ ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้ ได้เตรียมตัวให้พร้อมกับศึกครั้งนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

-->

คณะที่เปิดรับตรงปี 2557 (อย่างไม่เป็นทางการ)
          - คณะแพทยศาสตร์
          - คณะเภสัชศาสตร์
          - คณะพยาบาลศาสตร์
          - คณะสาธารณสุขศาสตร์
          - คณะวิทยาศาสตร์
          - คณะเทคโนโลยี
          - คณะสัตวแพทยศาสตร์
          - คณะวิทยาการสารสนเทศ
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
          - คณะการบัญชีและการจัดการ
          - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
          - คณะศึกษาศาสตร์
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์
          - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


องค์ประกอบการรับสมัคร (แบ่งออกเป็น  2  ส่วน)

ส่วนที่ 1 คิดเป็น 100 %
- องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขากำหนด คิดเป็น 10 %
- องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 20 %
- องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT จากการสอบ GAT-PAT 1/2557
   (สอบเดือนธันวาคม 2556) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %
  
ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วประเทศ ซึ่งการพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ


กำหนดการรับสมัคร
          1-30 พ.ย.56 - รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th
         16-20 ธ.ค.56 - รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรับตรงปี 2557 ณ หน่วยรับสมัคร ดังนี้

เส้นทางที่ 1
    - โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย (16 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู (17 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย (18 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี (19 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (20 ธันวาคม 2556)

เส้นทางที่ 2
    - โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (16 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม (17 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร (18 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (19 ธันวาคม 2556)

เส้นทางที่ 3                                   

    - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ (16 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ (17 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ (18 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา (19 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (20 ธันวาคม 2556)

เส้นทางที่ 4
   
 - โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (16 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (17 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร (18 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด (19 ธันวาคม 2556)
    - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (20 ธันวาคม 2556)

          22-23 ธ.ค.56 - ทางมหาวิทยาลัยรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่งโดยเรียงชุดใบสมัครคัดเลือกฯ ตามเลขที่ใบสมัครจากน้อยไปหามาก)

          8-10 ม.ค.57 - ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

          11 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th

          18 ก.พ.57 - สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
          25 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.msu.ac.th

สามารถติดตามระเบียบการฉบับเต็ม ได้จากเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th


ข้อมูลจาก dek-d -->

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -