รับตรง 57 พระนครเหนือ โควตาเรียนดี + โควตาพื้นที่


        
การรับโควตาเรียนดี / โควตาพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับทั้งหมด 4 คณะ โดยจะสมัครพร้อมกัน คือ วันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 แต่ละคณะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย
-->

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี)

ระเบียบการ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA_FITM2557.pdf

คุณสมบัติการศึกษา : ผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.และ ปวส.

สาขาวิชาที่เปิดรับ :
เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! โควตาเรียนดี + โควตาพื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ
วิธีการสมัคร : สมัครออนไลน์ทาง www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการ :
    โควตาพื้นที่
- สมัคร 2 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2556
- สอบข้อเขียน  14 กันยายน 2556
- สอบสัมภาษณ์  21 กันยายน 2556
    โควตาเรียนดี
- สมัคร 2 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2556
- สอบสัมภาษณ์  22 กันยายน 2556
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี)

ระเบียบการ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA-FAI2557.pdf

คุณสมบัติการศึกษา : ผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 เท่านั้น
- โควตาเรียนดี >> ม.6 สายวิทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- โควตาพื้นที่ >> ม.6 สายวิทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
สาขาวิชาที่เปิดรับ :
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)  60 คน
-  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (APD)  60 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)  60 คน
วิธีการสมัคร : สมัครออนไลน์ทาง www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการ :
- สมัคร 2 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2556
- สอบสัมภาษณ์  21 กันยายน 2556
เกณฑ์ในการพิจารณา :
- GPAX 4 เทอม
- GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร)

ระเบียบการ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA-FTE2557.pdf

คุณสมบัติการศึกษา : ผู้กำลังศึกษา ระดับ ปวช.
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50
สาขาวิชาที่เปิดรับ :
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
      * วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)  15 คน
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
      * วิศวกรรมเครื่องกล (TM)  20 คน
      * วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)  20 คน
      * วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-M)  10 คน
      * วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-E)  10 คน
      * วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟกำลัง (TE-Pow.)  40 คน
      * วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์ (TE-Elec.)  40 คน
      * เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)  20 คน

วิธีการสมัคร : สมัครออนไลน์ทาง www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการ :
- สมัคร 2 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2556
- สอบข้อเขียน  6 ตุลาคม 2556
- สอบสัมภาษณ์  26 ตุลาคม 2556
เกณฑ์ในการพิจารณา :
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (กรุงเทพมหานคร)

ระเบียบการ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA-FAD2557.pdf

คุณสมบัติการศึกษา : ผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช.และ ปวส. มี GPAX 3.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาที่เปิดรับ :
- ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
      * สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์  10 คน
      * สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์  10 คน
-  ภาควิชาสถาปัตยกรรม
      * สาขาวิชาออกแบบภายใน  20 คน
      * สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   10 คน
- ภาควิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
      * สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ  20 คน
วิธีการสมัคร : สมัครออนไลน์ทาง www.admission.kmutnb.ac.th

กำหนดการ :
- สมัคร 2 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2556
- สอบสัมภาษณ์  9 ตุลาคม 2556

**ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัคร ของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร
ข้อมูลจาก enn
-->

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -