โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2557


UploadImage
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรับเข้าศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ดังนี้
- กระบี่ 4 คน
- ตรัง 14 คน
- นครศรีธรรมราช 18 คน
- พังงา 4 คน
- ภูเก็ต 8 คน
-->คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
- ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต
- เกิด หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันที่เริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ถึง 9 กรกฎาคม 2556)
 *ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์เลือกสมัครในโควตาจังหวัดใดใน 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ยึดถือภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่เกิดตามสูติบัตร
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2557 ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว


กำหนดการ

กิจกรรมวัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 30 กันยายน 2556
2. ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 18 ตุลาคม 2556
4. สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาสามัญ และมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิตภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
6. กิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิตวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556
7. การประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย19 ธันวาคม 2556
8. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ และตรวจสุขภาพ (ตัวจริง และตัวสำรอง)ตามประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://smd.wu.ac.th หรือ
a href="http://www.wu.ac.th">http://www.wu.ac.th

ที่มา : http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=3

เอกสารประกอบข่าว :
ข้อมูลจาก enn
-->

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -