รับตรง นักเรียนเรียนดีชนบท ม.อุบลราชธานี 2557


UploadImage
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเรียนดีชนบท
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 

อัพเดท !!
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและส่งเอกสาร
โควตาเรียนดีชนบท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอขยายเวลารับสมัครโควตาเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2557
       1.ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556
       2. ขยายเวลาชำระเงิน จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
       3. หมดเขตการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
       4. หมดเขตการส่งเอกสารด้วยตนเอง วันที่ 28 สิงหาคม 2556 (เวลาราชการเท่านั้น)

 


ที่มา: http://www.entry.ubu.ac.th/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 460 คน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 
-->

 
    คุณสมบัติโดยทั่วไป
    1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    2. มีผลการเรียน 4 ภาค อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสายขั้น ( ม.6)
    3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์
 
     การชำระเงินค่าสมัคร  
    หลังจากผู้สมัครทำการสมัครผ่าน เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  แล้วสามารถไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

    การส่งเอกสารประกอบการสมัคร
   ให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังงานรับเข้าศึกษา (วงเล็บมุมซองว่า "โครงการนักเรียนเรียนดีชนบท") โดยส่งมาที่    
            งานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา
            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
            จ.อุบลราชธานี
 
    เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
   1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จาก เว็บไซต์www.entry.ubu.ac.th  จำนวน 1 ชุด
   2. สำเนา ใบ ปพ 4 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
   3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
   4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
   5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

โดย หมดเขตส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2556  และหมดเขตส่งเอกสารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป


ที่มา : http://www.entry.ubu.ac.th/


ข้อมูลจาก enn -->

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -