โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ 2557


UploadImage

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 655 คน ระหว่างวันที่  2 - 26 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 
 
-->
คุณสมบัติโดยทั่วไป
    1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    2. มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
    3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์

ขั้นตอนการสมัคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความร่วมมือ ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด
(รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 1)
กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความร่วมมือ อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ เป็นต้น ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด (รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 2)
                        

--> กำหนดการรับสมัคร
- กำหนดการรับสมัคร  2  - 26 สิงหาคม 2556  (นักเีรียนที่สมัครต้องผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาก่อน)
- ชำระเงินค่าสมัคร      2  - 26 สิงหาคม 2556
- ประกาศผล               30 สิงหาคม 2556
- สอบสัมภาษณ์             5 กันยายน 2556
- ประกาศผล               10 กันยายน 2556
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์   10-30 กันยายน 2556 


ที่มา : http://www.entry.ubu.ac.th/

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -