รับตรง ม.มหิดล ปีการศึกษา 2557


UploadImage

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
ระบบมหิดลรับตรง เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนด ดังนี้
1. โครงการวิทยาเขต รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม. 4 - 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
2) กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ์
3) กลุ่มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
-->
2. โครงการพื้นที่ รับนักเรียนที่ศึกษาชั้น ม.4 – 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บางคณะกําหนด
3. โครงการพิเศษ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 โดยเป็นโครงการพิเศษของบางหลักสูตรที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกําหนด
4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ซึ่งมีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการที่เป4นเลิศจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน
5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและ
สนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีศักยภาพในสาขานั้นเพื่อจะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

--> กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/home.html

เอกสารประกอบข่าว :

Admin มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

สวัสดีครับทุกท่าน อันเนื่องมาจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อัพเดทข่าวสารรับตรงใดๆ เลย ต้องขออภัยผู้ที่ติดตาม blog ผมด้วยนะครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเรียนหนักมาก ก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดการอัพเดท blog นี้เป็นการถาวรน่ะครับ เพราะเวลามีไม่พอจริงๆ ครับ
ช่วงนี้ก็ยังคงดู blog ได้ตามปกติน่ะครับ เพราะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ผมเคยโพส ยังเปิดรับสมัครอยู่ คาดว่าน่าจะปิดเว็บจริงๆ ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ไม่ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะไม่อยากให้ลิ้งค์ค้างอยู่ในพวก google น่ะครับ

ขอบคุณทุกท่านฮะ ที่แวะเวียนเข้ามา :)

Information

News

Popular Posts

Blog Archive

- Copyright © รับตรง57,สอบตรง57,แอดมิชชัน57,Admission57 - Robotic Notes - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -